Ústav lékařské biochemie
  Odkaz na stránku 1. lékařské fakulty UK
 

Kateřinská 32
121 08 Praha 2


Prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc.
Přednosta ústavu
 
 
1. lékařské fakulty UK  
 
Odkaz na stránku University Karlovy  
 

  created by Lukáš Mikšík, lukas@miksik.com