Oznámení o sloučení ústavů ÚLB a ÚKBLD  
 
 
  Od 1. Ledna 2012 byly sloučeny Ústav lékařské biochemie 1.LF UK a Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1.LF UK a VFN. Ústav se nyní jmenuje
Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1.LF UK a VFN (ÚLBLD). Přednostou je prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA.

Pedagogické úkoly původních pracovišť se sloučením ústavů nezměnily. Rozvrhy hodin, sylaby, zkoušky a rozvrh výukových prostor zůstávají beze změn. Sekretariát nového ústavu má dvě kanceláře: kancelář U nemocnice 2, Praha 2 a kancelář v Kateřinské ul. 32, Praha 2 (3.podlaží). Studijní záležitosti programu Všeobecné lékařství (1. - 3. ročník) a programu Zubní lékařství (1. – 2. ročník) nadále vyřizuje kancelář v Kateřinské ulici, ostatní studijní záležitosti ÚLBLD vyřizuje kancelář U nemocnice 2, Praha 2.

Obě dosavadní webové stránky minulých ústavů, tj. http://che1.lf1.cuni.cz/ a http://ukb.lf1.cuni.cz/web/, zůstávají v provozu.


V Praze dne 17.2.2012
Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
přednosta ústavu


 
 
 
  .:: created by Lukáš Mikšík, lukas@miksik.com :: edited by Juraj Gáll, gall.juraj@post.cz