Praktikum: Elektroforesa sérových bílkovin - Doprovodný materiál
 
Lékařská chemie a biochemie 1. ročník / Patobiochemie 3. ročník


Sérové proteiny
70 g/l
albumin
40 g/l
(60 % sér. prot.)
    Zásadní pro onkotický tlak plazmy. Transport stopových prvků, hormonů, bilirubinu, léků atd. Hlavní proteinová rezerva (pool) pro me­tabolismus. Produkován v játrech.
katabolismus
hepatopatie
ztráty bílkovin
α1-globuliny
3 g/l
(4 % sér. prot.)
α1-antitrypsin (AAT)
1-protease inhibitor, API)
2 g/l
(60 % α1-glob.)
Inhibitor proteolytických enzymů uvolňova­ných makrofágy při zánětu (elastáza, kolage­náza). Produkován v játrech.
akutní zánět
hepatopatie
 
α1-lipoprotein (α1-Lp) 1 g/l
(30 % α1-glob.)
Lipoprotein o vysoké hustotě (high-density li­poprotein, HDL). Transport cholesterolu a li­pidů. Produkován v játrech.  
α2-globuliny
6 g/l
(8 % sér. prot.)
haptoglobin (Hp) 2 g/l
(30 % α2-glob.)
Váže volný hemoglobin. Produkován v játrech.
akutní zánět
hepatopatie
intravask. hemolýza (konsumpce haptoglob.)
 
α2-macroglobulin (α2-M) 3 g/l
(50 % α2-glob.)
Inhibitor proteáz (trypsin, chymotrypsin, plas­min). Vzhledem k vysoké molekulární hmot­nosti (820 000 g/mol) neprochází ani poškoze­nou glomerulární membránou. Produkován v játrech.
akutní zánět
β-globuliny
9 g/l
(12 % sér. prot.)
několik složek komplementu
(C1r, C2, C3, C4, C5)
dohromady
2 g/l
(20 % β-glob.)
Bílkoviny podílející se na specifické i nespeci­fické imunitní odpovědi, jejich aktivace vede k lýze bakterií nebo buněk.  
 
β-lipoprotein (β-Lp) 1 g/l
(10 % β-glob.)
Lipoprotein o nízké hustotě (low-density lipo­protein, LDL). Transportuje cholesterol a lipidy. Vysoká molekulární hmotnost. Produkován v játrech.  
 
transferrin (Tf) 3 g/l
(30 % β-glob.)
Transportuje a vychytává železo. Produkován v játrech.
nedostatek železa
hepatopatie
přetížení železem
akutní stavy
γ-globuliny
12 g/l
(16 % sér. prot.)
imunoglobulin G (IgG) 10 g/l
(80 % γ-glob.)
Protilátky
převládající
zejména při chronickém zánětu.
chronický zánět
 
imunoglobulin M (IgM) 1 g/l
(10 % γ-glob.)
Časné protilátky.
zánět
 
imunoglobulin A (IgA) 1 g/l
(10 % γ-glob.)
Protilátky
asociované se
sliznicí (GIT, respirační trakt, spojivka atd.)
zánět
© MUDr. Martin Vejražka

 
 
  .:: created by Lukáš Mikšík, lukas@miksik.com :: edited by Jan Pláteník, jplat@lf1.cuni.cz