Zkouškové otázky z biochemie a patobiochemie  
 
Zubní lékařství, druhý ročník zimní semestr 2011/2012
 
 1. Roztoky. Rozpustnost látek a její význam v biologii a biochemii.
 2. Významné funkční skupiny ve struktuře biomolekul a jejich reaktivita.
 3. Acidobazické reakce a jejich význam v lékařství. Pufry v krvi a ve slinách.
 4. Nejvýznamnější poruchy acidobazické rovnováhy organismu.
 5. Aminokyseliny – přehled, vlastnosti a význam v metabolismu.
 6. Struktura bílkovin, chemické vazby a interakce, které ji udržují.
 7. Enzymy – mechanismus účinku, regulace aktivity.
 8. Biologické oxidace, dýchací řetězec a oxidační fosforylace.
 9. Citrátový cyklus – klíčové reakce, význam v metabolismu.
 10. Lipidy, jejich struktura a biologický význam. Biomembrány.
 11. Mastné kyseliny, jejich rozdělení a význam.
 12. Biosytéza a odbourávání mastných kyselin.
 13. Prostaglandiny, prostacykliny, thromboxany a leukotrieny - vznik a význam.
 14. Cholesterol, jeho biosyntéza a vylučování z organismu.
 15. Lipoproteiny – přehled, metabolismus a význam.
 16. Poruchy metabolismu lipidů. Ateroskleróza.
 17. Žlučové kyseliny, jejich syntéza a význam pro trávení.
 18. Sacharidy – struktura, rozdělení a biologický význam.
 19. Trávení sacharidů. Metabolismus glykogenu.
 20. Glykolýza a glukoneogeneze.
 21. Vztah metabolismu sacharidů k metabolismu lipidů a bílkovin.
 22. Patobiochemické změny u diabetu mellitu.
 23. Proteosyntéza a odbourávání bílkovin.
 24. Odbourávání aminokyselin, transaminace, deaminace, ureosyntetický cyklus.
 25. Přeměna aminokyselin na biologicky aktivní metabolity.
 26. Rozdíly metabolismu v sytém stavu a při hladovění.
 27. Biochemie a patobiochemie purinů a pyrimidinů.
 28. Baze nukleových kyselin a jejich význam ve struktuře nukleových kyselin.
 29. Biosyntéza nukleových kyselin.
 30. Metody používané v molekulární biologii.
 31. Cytoskelet – nejdůležitější složky a funkce.
 32. Aktin a myosin. Svalový stah.
 33. Hlavní složky pojiva a tvrdých tkání.
 34. Vápník, jeho metabolismus a biologický význam.
 35. Mineralizace tvrdých tkání a předpoklady jejího průběhu.
 36. Osteoporóza a další metabolická onemocnění kostí. Biochemické markery kostní remodelace.
 37. Hormony zasahující do metabolismu kalcia.
 38. Proteohormony a peptidové hormony – hlavní zástupci a význam.
 39. Steroidní hormony – biosyntéza, hlavní zástupci, biologický význam.
 40. Hormony dřeně nadledvin - struktura, syntéza a mechanismus účinku.
 41. Rozdíly v mechanismu působení hormonů na membránové a jaderné receptory.
 42. Poruchy hormonálních regulací (poruchy sekrece a funkce hormonů, poruchy na úrovni receptorů).
 43. Neurotransmitery – struktura, synthesa a mechanismus účinku.
 44. Plazmatické bílkoviny a bílkoviny ve slinách – význam, hlavní zástupci.
 45. Metody stanovení plazmatických bílkovin, elektroforeogram plazmatických bílkovin a jeho odchylky.
 46. Komplement, jeho aktivace a biologický význam.
 47. Charakteristika antigenů a protilátek.
 48. Imunoglobuliny – struktura, třídění, biologický význam. Protilátková odpověď a její průběh. Monoklonální protilátky.
 49. Imunochemické metody a jejich význam v medicíně.
 50. Iktery a nejčastější příčiny jejich vzniku.
 51. Přehled hlavních biochemických dějů v játrech. Patobiochemie poruch funkce jater.
 52. Biochemické vyšetření jater.
 53. Biochemie hemokoagulace.
 54. Poruchy hemokoagulace a antikoagulačně působící látky.
 55. Výživa a její význam pro zdraví.
 56. Vitaminy, jejich význam pro přeměnu látek a důsledky jejich karence.
 57. Minerální složky výživy a jejich biologický význam.
 58. Toxické vlivy kovů, zvláště těžkých, na živé organismy.
 59. Změny metabolismu vyvolané etanolem a jejich následky.
 60. Mechanismy působení jedů na organismus.
 61. Metody vyšetření v toxikologii.
 62. Zánětlivá reakce a biochemické pochody ji provázející.
 63. Reakce akutní fáze a bílkoviny akutní fáze.
 64. Patobiochemie reaktivních forem kyslíku a dusíku. Úloha Fe a Cu.
 65. Biochemické projevy nádorového bujení.
 66. Složení slin. Význam slin při ochraně ústní dutiny.
 67. Zubní plak – charakteristika, struktura, tvorba a následky jeho vzniku.
 68. Biochemické předpoklady vzniku zubního kazu.
 69. Úloha sacharidů při vzniku zubního kazu. Metabolismus sacharózy orálními baktériemi.
 70. Význam fluoru v prevenci zubního kazu.
 71. Rostlinné látky užívané v zubním lékařství. Alkaloidy.
 72. Chemické struktury základních antimikrobiálně působících látek.
 
U zkoušky si student(ka) vylosuje jednu trojici otázek.
 
 
  .:: created by Lukáš Mikšík, lukas@miksik.com :: edited by Juraj Gáll, gall.juraj@post.cz