Prezentace ze seminářů a další studijní materiály  
 
 
  Lékařská chemie a biochemie:
 
    PRAKTICKÁ CVIČENÍ Z LÉKAŘSKÉ BIOCHEMIE 2009/2010    
    Biochemické výpočty
(Online kurzy, Moodle)
   
    Iontové rovnice
(X/2009, PDF)
MUDr. Jan Pláteník, PhD.  
    Přednášky ze zimního semestru
2007/2008
Dr.Ing.Tomáš Navrátil
Doc.MUDr.I.Malbohan, CSc.
 
    Enzymy: Struktura a mechanismus působení
(XI/2008, PDF)
Prof. MUDr.J. Kraml, DrSc.  
    Regulace enzymové aktivity
(XI/2011, PDF)
Úloha ATP v metabolismu
(XI/2007, PDF)
MUDr. M. Vejražka, PhD.  
    Základy metabolismu, citrátový cyklus
(I/2009, PDF)
Prof. MUDr.J. Kraml, DrSc.  
    Výpočty v bioenergetice
(I/2009, PDF)
MUDr. Jan Pláteník, PhD.  
    Metabolismus sacharidů
(III/2005, PDF)
Prof.MUDr.S.Štípek, DrSc.  
    LIPIDY: Struktura a metabolismus
(XI/2005)
MUDr.Lenka Fialová, CSc.  
    Xenobiochemie
(V/2005, PDF)
Prof. MUDr. S. Hynie, DrSc.  
  Materiály v zubním lékařství:
 
    Polymerizace. Syntetické polymery
v zubním lékařství

(X/2009, česky, PDF)
Dr. Pavel Bradna  
    Chemie dentálních cementů
(XI/2009, česky, PDF)
Dr. Pavel Bradna  
    Dentální sádry a zatmelovací hmoty
(XI/2009, česky, PDF)
Dr. Pavel Bradna  
    Kompozitní materiály
(I/2010, česky, PDF)
Dr. Pavel Bradna  
    Polymerizace. Syntetické polymery
používané ve stomatologii

(I/2006, anglicky, PDF)
Dr. Pavel Bradna  
    Otiskovací hmoty
(I/2006, česky, PDF)
Dr. Pavel Bradna  
  Molekulární a buněčná biologie:
 
    RNA V PROTEOSYNTÉZE
(I/2009)
Prof. MUDr. J. Jonák, DrSc.  
    NÁVODY K PRAKTICKÝM CVIČENÍM
Zimní semestr 2006/2007
 
MUDr. M. Vejražka, PhD.  
    Sekvenování genomů
(XII/2010, PDF)
MUDr. Jan Pláteník, PhD.  
    Buněčný cyklus, spojení se signálními cestami a molekulární mechanismy onkogeneze
(III/2005, PDF)
MUDr.J.Vachtenheim,CSc.  
    Mitochondriální genom, úloha mitochondrií v kalciové signalizaci a v buněčné smrti
(III/2007, PDF)
MUDr. Jan Pláteník, PhD.  
    Co je SiRNA MUDr. Jan Pláteník, PhD.  
    Protolytické rovnováhy MUDr. M. Vejražka, PhD.  
  Patobiochemie:
 
    Ateroskleróza - vybrané otázky
(I/2010, PDF)
MUDr.Lenka Fialová, CSc.  
    Reaktivní formy kyslíku v lidském tele
Antioxidační ochrana

(XII/2009, PDF)
MUDr. Jan Pláteník, PhD.  
    Smrt srdeční a nervové buňky: Ischemicko-reperfusní poškození. Excitotoxicita. Neurodegenerace.
(XII/2011, PDF)
MUDr. Jan Pláteník, PhD.  
    Stárnutí
(XII/2009, PDF)
MUDr. Jan Pláteník, PhD.  
    Neenzymatické glykace, inzulinová rezistence, metabolický syndrom
(I/2012, PDF)
MUDr. Jan Krtil  
    Elektroforesa sérových bílkovin MUDr. M. Vejražka, PhD.  
    Poruchy metabolismu lipidů, aterosklerosa
(pro stom., PDF, XII/2005)
MUDr. M. Vejražka, PhD.  
    Poruchy acidobazické rovnováhy
(IX/2005)
MUDr. M. Vejražka, PhD.  
    Mechanismus působení toxických látek
(I/2006, PDF)
Prof. MUDr. S. Hynie, DrSc.  
    Kazuistický seminář: Akutní infarkt myokardu MUDr. M. Vejražka, PhD.  
    Kazuistický seminář: Koagulace MUDr. M. Vejražka, PhD.  
      Problémy s PDF soubory?    
 
 
  .:: created by Lukáš Mikšík, lukas@miksik.com :: edited by Jan Pláteník, jplat@lf1.cuni.cz